Chúng tôi chú trọng đến chất lượng của sản phẩm

   Chất lượng sản phẩm là chìa khóa chính của công ty ty trong việc hoạt động và phát triển.

    Niềm tin & Đảm bảo 
    TOPSHENG SILICONE kết hợp quản lý chất lượng vào từng bước sản xuất bằng cách duy trì tiêu chuẩn chứng nhận ISO, chúng tôi kiểm tra và phân tích thuộc tính từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng để đảm bảo các bộ phận chất lượng được giao đúng hạn. TOPSHENG SILICONE kết hợp một hệ thống quản lý công việc tùy chỉnh được thiết kế dành riêng cho các quy trình sản xuất và phát triển các sản phẩm mới của công ty.

    Trust & Assurance

           Thử nghiệm và Phân tích được thực hiện nội bộ bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất để xác minh các giải pháp đã thiết kế cho các sản phẩm tùy chỉnh. 
           Nhóm kỹ thuật của TOPSHENG SILICONE hợp tác chặt chẽ với khách hàng để đề xuất và tiến hành các thử nghiệm phù hợp cho từng sản phẩm. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu về chức năng và vật liệu luôn thay đổi. 
         Sau khi sản xuất hàng loạt:

         • Kiểm tra rò rỉ
         • Kiểm tra cơ học
         • Thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng
         • Kiểm tra đánh giá chế độ
         • Phân tích hóa học
         • Tỉ trọng
         • Bộ nén
         • Tỷ lệ sụt giảm
         • Đo độ cứng
         • Khả năng đàn hồi
         • Khả năng bắt lửa
         • Lực căng
         • Độ bền. 
         • Insulation resistance
         Work Management System

         Hệ thống quản lý công việc

           Hệ thống tích hợp cao WMS cho phép người quản lý chủ chốt liên tục theo dõi tiến độ, tạo điều kiện tương tác giữa người quản lý và người vận hành. Kiểm toán quy trình cung cấp tính nhất quán từ quy trình này sang quy trình khác.

           Liên tục giám sát KPS về an toàn, chất lượng và hoạt động. được quản lý tập trung nỗ lực vào những nơi cần thiết nhất và loại bỏ thời gian lãng phí khi tìm kiếm và phân tích dữ liệu. Nâng cao trách nhiệm giải trình cho mọi cấp độ trong tổ chức của chúng tôi.

           Theo dõi các số liệu chính, đảm bảo các dự án đúng tiến độ.

           Thiết bị sử dụng trong quá trình kiểm tra

           Tensile strength tester

           Tensile strength tester

           MOTHER

           MOTHER

           Rheometer tester

           Rheometer tester


           Tube pressure tester

           Tube pressure tester

           Chứng Nhận

           Certifications

            ISO14001

            

           Certifications 1

           ISO9001